הסדרי נגישותמשאבים
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

כלל האמצעים העומדים לרשותו של אדם או לרשותה של מדינה שניתנים לניצול וכדאיים מבחינה כלכלית.

בין משאבי האדם אפשר למנות: כסף, רכוש, השכלה, מעמד חברתי, איכות חיים. בין משאבי מדינה אפשר למנות: אוצרות טבע, חומרי גלם, כספים, הישגים טכנולוגיים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה