הסדרי נגישותמשאבי טבע
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

חומרי טבע המצויים באוויר, במים, על-פני האדמה או בתוכה ומנוצלים על-ידי האדם.

בין משאבי הטבע אפשר למנות: קרקע, אוויר, מים, מזון, מינרלים, חומרי גלם, איזורי מחייה, צמחייה ובעלי-חיים.

מבדילים בין שני סוגים של משאבים:
א. משאבים מתחדשים, כגון: עשב, דגה.
ב. משאבים בלתי מתחדשים, כגון: אלומיניום, ברזל.

את המשאבים מסווגים גם באופן אחר:
א. משאבים בלתי-מתכלים - משאבים שאינם נגמרים כתוצאה משימוש האדם, כגון: שמש, רוח.
ב. משאבים מתכלים - משאבים שכתוצאה מניצולם על-ידי האדם הם נגמרים, כגון: נפט, פחם, מינרלים.

המשאבים שאינם מתחדשים הם גם משאבים מתכלים. לעומת זאת, המשאבים המתחדשים אינם בהכרח משאבים שיימצאו לאדם בכמויות אינסופיות. לדוגמה: אם קצב לכידת הדגים יהיה גבוה מקצב התרבותם הטבעית, עלולה הדגה - שהיא משאב מתחדש - להפוך למשאב מתכלה.

* ראה/י גם: התכלות-משאבים, אוצרות טבע.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה