הסדרי נגישותמפגע סביבתי
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

דבר שיש בו לגרום השפעה שלילית על הסביבה.

לדוגמה: ערימות אשפה, מפעל מזהם, תחנת כוח הפולטת מזהמים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה