הסדרי נגישותמערכת
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

קבוצה של דברים הערוכים בסדר מסוים, שלכל אחד מהם מקום קבוע.

לדוגמה: מערכת שיעורים המפרטת את מקצועות הלימוד בכל ימות השבוע.

מערכת היא גם אוסף של גופים המקיימים יחסי גומלין ויש ביניהם גבולות ממשיים או דמיוניים, כמו מערכת השמש הכוללת את השמש וכלל הכוכבים המקיפים אותה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה