הסדרי נגישות



מחזור המים
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

המים מהווים מרכיב ניכר בכל תא חי וחיוניים לקיומן של פעולות החיים.

תנועת המים על-פני כדור-הארץ נמצאת במחזוריות מובהקת. מחזור זה כולל התאדות של מים מאוקיאנוסים, מימות, מנהרות ומכל גוף אחר המכיל מים. האדים עולים לאטמוספירה ונעים בה. תוך כדי עלייתם הם מתקררים ומתעבים, נוצרות טיפות מים שמצטברות לעננים, והמים חוזרים לקרקע בצורת משקעים: גשם, שלג, ברד, טל. יש שהמשקעים חוזרים ישירות למקווי המים ויש שהמשקעים מחלחלים למי התהום או מתנקזים לים.



אף שהמים הם מוצר צריכה של בעלי-החיים והצמחים, רק חלק קטן מהם נשאר בקרקע במאגרים של מי תהום, בנהרות ובנחלים, בצורה של קרח בקטבים או בצורת אדים באוויר. כלי הקיבול העיקרי של המים הם האוקיאנוסים. מכאן נובע המחסור במים, המהווה גורם מגביל לצמיחה ולתפוצה של אורגניזם ולכושר נשיאה של בית גידול. זו גם הסיבה לצורך לעשות במים שימוש יעיל וחסכוני.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה