הסדרי נגישותמחזור ביוגיאוכימי
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

מחזור במערכת אקולוגית שבו עובר חומר מהאטמוספירה לאורגניזם, לקרקע וחזרה לאטמוספירה.

קיימים הרבה מחזורים - ביוגיאוכימיים, ביניהם: מחזור-החמצן, מחזור-החנקן, מחזור-המים, מחזור-הפחמן.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה