הסדרי נגישותמזהמים
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

חומרים או אנרגיה הגורמים השפעה מזיקה לסביבה.

חומר מזהם יכול להיות מוצק (כגון: מתכות), נוזל (שפכים) או גז (פחמן דו-חמצני). אנרגיה מזהמת יכולה להיות רעש, חום או קרינה רדיואקטיבית.

מזהמים היו בטבע מאז ומתמיד: התפרצויות של הרי געש פולטות לאטמוספירה גופרית דו-חמצנית והפרשות של בעלי-חיים חודרות לקרקע ולמקורות המים. כל עוד "התגבר" כדור-הארץ על מזהמים אלה וטיהר אותם - נוטרלה השפעתם המזיקה על הסביבה. כאשר התערב האדם בתהליכים של הטבע והוסיף לסביבה חומרים ואנרגיה במהירות הגבוהה מהמהירות שבה נמהל או התפרק החומר בסביבה – נוצר הזיהום.

* ראה/י גם: כושר-היטהרות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה