הסדרי נגישותמזבלה פתוחה
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

האתר שאליו מועברת פסולת-מוצקה, הנאספת מיישוב או מקבוצה של יישובים ונערמת על גבי הקרקע.

בדרך כלל מוקמו המזבלות הרחק מתחומי יישוב, אך תהליך תפשטות היישובים קירב את בתי המגורים אליהן.

במזבלות פתוחות כרוכות בעיות סביבתיות רבות:

* המזבלות יוצרות מיטרד אסתטי המלווה בריחות בלתי נעימים.

* הן מקור פוטנציאלי למחלות, בעיקר מחרקים וממכרסמים המוצאים בהן מישכן.

* שריפות פתאומיות עלולות לפרוץ מהתחממות עצמית של ערימות הפסולת או מריכוז קרני שמש בהן. לעתים יוזמים שריפות במזבלות על מנת להקטין את נפח האשפה, ואדי השריפה ממלאים את האוויר בעשן ובריחות רעים ומזהמים את האטמוספירה בגזים רעילים.

* החומרים שבפסולת, בחלקם, אינם חומרים מתכלים (מתפרקים), ביניהם פלסטיק, קלקר, זכוכית, גומי ועוד. אלה מצטברים בסביבה לעד.

* חומרים אחרים שבפסולת מפורקים באמצעות מיקרואורגניזמים ותהליך פירוקם מלווה בריחות רעים ופולט גזים העלולים להיות רעילים. החומרים המפורקים משמשים מצע להתפתחות חיידקים.

* הפסולת המוצקה מכילה כימיקלים רעילים המחלחלים לקרקע ומזהמים אותה ואת סביבותיה.

* מי גשם, הסוחפים כמויות גדולות של חומרים שבפסולת, מתנקזים למי התהום ומזהמים אותם.

* חומרים שאפשר היה לעשות בהם שימוש חוזר – דוגמת הזכוכית, המתכות למיניהן והנייר - הולכים לאיבוד. רוב המזבלות הפתוחות כמעט מלאות ואתרים חדשים לסילוק פסולת קשה למצוא.

* ראה/י גם: השבת-משאבים, קבורה-סניטרית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה