הסדרי נגישותמארג מזון
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

שרשרות-מזון רבות הקשורות זו לזו; סדר התהליכים הקובע את מעבר חומרי המזון והאנרגיה במערכת אקולוגית.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה