הסדרי נגישותכלורינציה
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

חיטוי מקורות מים באמצעות החדרת כלור.

בתהליך הכלורינציה מושמדים רוב החיידקים שבמים, אך לא הווירוסים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה