הסדרי נגישותכלורופיל
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

הפיגמנט (חומר-צבע) הירוק המצוי בצמחים.

הכלורופיל בולע אנרגיית קרינה מאור השמש ומשתמש בה לקיום התהליכים הכימיים המתרחשים בצמח.

הכלורופיל הוא חומר כימי חשוב שבלעדיו אין יכולים להתקיים חיים על-פני כדור-הארץ משום היותו משתתף חיוני בתהליך הפוטוסינתזה, אשר ממיר את אנרגיית השמש למזון שבו אצורה האנרגיה לקיום כל חי.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה