הסדרי נגישותכושר היטהרות
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

הכושר של בית גידול לטהר את עצמו ממזהמים שונים.

החיים על-פני כדור-הארץ קיימים הודות לאיזון עדין בין השפעות מזיקות מזה ואמצעי הגנה ושיקום טבעיים מזה. כיום נמצא כדור-הארץ מעבר לכושר ההיטהרות שלו וזיהום סביבתי מאיים על קיומן של מערכות אקולוגיות רבות.

* ראה/י גם: איזון-אקולוגי.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה