הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבה > שמירת טבע וסביבה


ירוק
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

שם-תואר הבא לסמל רצון לשמירה על איכות הסביבה ונכונות לעשות למענה על-מנת לשפרה, גם אם הדבר דורש מאמץ, טירחה או שינוי דפוסי התנהגות.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה