הסדרי נגישותיקום
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

כלל גרמי השמים והחלל שביניהם.

מימדיו של היקום כה אדירים שקשה לאדם לתפסם: כדור-הארץ הוא כוכב זעיר, אחד מתשעת כוכבי הלכת שב"מערכת השמש", הנמצאת בשולי "גלקסיית שביל החלב". הגלקסייה מקיפה מיליארדי כוכבים והיא אחת ממיליארדי גלקסיות ביקום כולו.

90% מכלל החומר שביקום הוא מימן.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה