הסדרי נגישותטכנולוגיה
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

שם כולל למדעים השימושיים שבעזרתם מנצל האדם את חומרי הגלם ואת מקורות האנרגיה שבטבע לתועלתו האישית.

עד לפני כמאתיים שנה היתה הפעילות התעשייתית מצומצמת והטכנולוגיה לא היוותה איום סביבתי. גידול האוכלוסיה - שיצר ביקוש למקורות חדשים של אנרגיה, למזון ולניצול רחב יותר של חומרי הגלם – תרם להאצה בהתפתחות הטכנולוגית.

הפיתוח הטכנולוגי איפשר ייצור מוצרים בהיקף רחב, שיפר את איכות חייו של האדם ו"המציא" את חברת השפע של היום. ביחד עימו התפתחה הרפואה המודרנית שהאיצה את קצב ריבוי האוכלוסין.

כיום נמצא כדור-הארץ בפני סכנת הכחדה מחמת היקף הפעילות הטכנולוגית המתקדמת, אשר מערערת את האיזון האקולוגי העדין המצוי בטבע. מחד גיסא שיפר האדם את איכות חייו בזכות הטכנולוגיה, אך מאידך גיסא משלם הוא מחיר יקר: הזיהום הסביבתי שנוצר בשל הטכנולוגיה.

לתודעת העולם חודר לאחרונה המושג פיתוח בר-קיימא שמשמעותו: להמשיך את הקידמה, תוך התייחסות
להשלכות הסביבתיות שהיא גורמת, ולפתח אמצעים טכנולוגיים שיפחיתו את היקף הזיהום. הטכנולוגיה היא שיצרה את האיום על כדור-הארץ והטכנולוגיה היא שתמצא את הפתרונות לשקמו.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה