הסדרי נגישותחנקן
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

יסוד גזי חסר צבע וריח.

תופס כ- 78% מנפח האטמוספירה.

מדלל את החמצן שבאטמוספירה, על כן תהליך הבעירה איטי יותר מאשר בנוכחות חמצן "נקי". החנקן מהווה אחד המרכיבים של החלבון, מצוי ברקמות של צמחים ושל בעלי-חיים ובכל המזונות שמכילים חלבונים. כל החנקן שבמזונם של בעלי-החיים מקורו בצמחים, המקבלים אותו מתרכובות חנקן שמצויות בקרקע.

משמש בייצור אמוניה, דשנים, צבעים, חומרי נפץ וכחומר מקרר.

* ראה/י גם: מחזור-החנקן.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה