הסדרי נגישותחמצן
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

יסוד גזי חסר צבע וריח.

תופס כחמישית מנפח האטמוספירה.
החיים על-פני כדור-הארץ - הן של בעלי-החיים והן של הצמחים - תלויים בהימצאות חמצן ובמחזור החמצן. החמצן חיוני גם לתהליך השריפה, ובהעדרו - חומר אינו יכול לבעור.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה