הסדרי נגישותחיידק /בקטריה
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

האורגניזם הקטן ביותר על-פני כדור-הארץ.

(להבדיל מנגיף, שהוא קטן יותר, אך אינו נחשב יצור).

החיידק אינו בעל-חיים וגם לא צמח משום שהוא נבדל במבנה הפנימי שלו (הפשוט יותר) מהאורגניזמים המפותחים. זהו מיקרואורגניזם חד-תאי.

רוב החיידקים אינם מזיקים ונחוצים לקיום חיים (כגון: עיכול מזון או פירוק חומרים אורגניים); חלקם נושאי מחלות.

* ראה/י גם: טקסונומיה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה