הסדרי נגישותחומרים רדיואקטיביים
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

חומרים המורכבים מאטומים שגרעיניהם הבלתי יציבים מתפרקים ופולטים קרינה.

ישנם יסודות רדיואקטיביים מטבעם כגון: אורניום, רדיום. חומרים אחרים אפשר לעשותם רדיואקטיביים על-ידי הפצצתם בחלקיקים הנפלטים מאטומים רדיואקטיביים.

* ראה/י גם: רדיואקטיביות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה