הסדרי נגישותחומרים בלתי מתכלים
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

חומרים סינתטיים שאינם מוכרים לטבע ועל כן אין הם עוברים תהליך של פירוק טבעי על-ידי מיקרואורגניזמים ואינם חוזרים למחזורים המקיימים את החיים על-פני כדור-הארץ.

אורך חייהם של חומרים יציבים אלה (כולם מעשה ידי אדם) יש שהוא אינסופי (פלסטיק, למשל).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה