הסדרי נגישותחומרי גלם
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

חומרים המצויים בצורתם הטבעית. ניצול יתר של חומרי גלם עלול לכלותם (ראה/י: התכלות-משאבים) וכבר היום משערים שאם יימשך קצב הצריכה הנוכחי, יאזלו בעוד כמה עשרות שנים עתודות הנפט והמתכת שבעולם.

את חומרי הגלם יש לעבד על-מנת שאפשר יהיה להשתמש בהם בתעשייה. לרוב אלה חומרים טבעיים שמקורם בצמחים, בבעלי חיים או במחצבים, אולם כיום קיימים גם חומרי גלם מלאכותיים שיצר האדם.

חומרי הגלם החשובים ביותר הם: פחם, נפט, גז טבעי, ברזל ומתכות שונות, עץ, כותנה ועוד.

ניצול יתר של חומרי גלם עלול לכלותם (ראה/י: התכלות-משאבים) וכבר היום משערים שאם יימשך קצב הצריכה הנוכחי, יאזלו בעוד כמה עשרות שנים עתודות הנפט והמתכת שבעולם.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה