הסדרי נגישותחומר אי-אורגני
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

חומר שאינו מגוף החי או מהצומח.

ברזל, זכוכית ומים הם חומרים אי-אורגניים וגם החומרים הפלסטיים תוצרי המעבדה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה