הסדרי נגישותזיהום קרקע
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

השפעה שלילית שיש למזהמים או לפעולות הנעשות על-ידי האדם על הקרקע ועל החיים בליתוספירה.

זיהום קרקע נובע מ:
- ניצול אינטנסיבי של הקרקע, המכלה את המינרלים שבה והופך אותה לעקרה.
- החדרה לקרקע של חומרי-דשן וחומרי-הדברה, שנעשה בהם שימוש בלתי מבוקר ואשר עלולה להיות להם השפעה הרסנית.
- הצטברות של פסולת-מוצקה המחלחלת לקרקע ומרעילה אותה. * ראה/י גם: מזבלה-פתוחה.
- הצטברות על הקרקע של חומרים בלתי מתכלים, כגון פלסטיק ומוצריו, המונעים חדירת אוויר לקרקע.
- גשם-חומצי.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה