הסדרי נגישותהתערבות
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

הפרעה; מכשול.

יחסי גומלין בין שותפים במערכת אקולוגית הפוגעים בכושר הקיום של אחד השותפים או יותר. לדוגמה - התערבות האדם במערכות האקולוגיות שעל-פני כדור-הארץ פגעה עד כליה במינים רבים של אורגניזמים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה