הסדרי נגישותהגדלה ביולוגית
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

תהליך הצטברותו של חומר כימי באורגניזמים הנמצאים בחוליות שונות בשרשרת-המזון.

הנמוכים בשרשרת סופגים בגופם כימיקלים שונים (כגון: חומרי-הדברה או מתכות-כבדות) בכמות שאינה מסכנת את חייהם. הם נאכלים על-ידי הגבוהים מהם בשרשרת, אשר צוברים בגופם כמות גדולה יותר של חומרים וכך הלאה.

בעל-חיים המצוי בחוליה העליונה בשרשרת המזון הוא הפגיע ביותר מהצטברות הכימיקלים בגופו. הוכחות לכך נמצאו בבעלי-חיים רבים, ובישראל קיימות עדויות כי אוכלוסיית ציפורי הטרף, הנמצאת בחוליה גבוהה בשרשרת, נפגעה משימוש רב ולא מבוקר בחומרי הדברה.

האדם - הנמצא בראש שרשרת המזון - חשוף אף הוא להגדלה ביולוגית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה