הסדרי נגישותדציבל
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

יחידת המדידה של עוצמת הקול.

טווח השמיעה של אדם הוא מ- 10 עד 150 דציבלים.
צלילים שעוצמתם פחות מ- 10 דציבלים כמעט שאינם נשמעים באוזן אדם וצלילים שעוצמתם 110 דציבלים ויותר – מכאיבים לאוזניים. היחשפות לעוצמת רעש הגבוהה מ- 110 דציבלים במשך יותר מכמה דקות עלולה לפגוע בכושר השמיעה.

* ראה/י גם: רעש.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה