הסדרי נגישותדלק פוסילי / דלק מאובנים
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

כל חומר בעירה שנוצר משרידי צמחים ובעלי-חיים שחיו לפני מיליוני שנים.

הדלק הפוסילי כולל שלושה סוגי חומרים: פחם, נפט וגז-טבעי.


אופן היווצרות הפחם


לפני מאות מיליוני שנים כיסו את פני כדור-הארץ יערות עבותים וביצות ענק. במשך השנים נבלו צמחים ושקעו בביצות. סחף אדמה, סלעים וצמחים אחרים כיסו אותם והפעילו עליהם לחץ אדיר שנמשך מיליוני שנים. פעולת ה"מכבש" הטבעי, בנוסף לחום רב שהגיע מהשמש, הביאו להתאבנות הצמחים ולהתפחמותם.אופן היווצרות הנפט והגז הטבעי


שרידים של בעלי-חיים וצמחים נסחפו לים ושקעו בקרקעיתו שכבה אחר שכבה. כתוצאה מהמשקל הכבד של השכבות ושל מי הים נדחסו השכבות, נוצר חום ובתהליך שארך מאות מיליוני שנים הפכו שרידי האורגניזמים לנפט ולגז טבעי.

אף שהיווצרותם של הדלקים הפוסיליים החלה בים או בביצות, אפשר למצאם גם ביבשה, וזאת בגלל נסיגת הים לאחר היווצרותם.

בשריפתו פולט הדלק הפוסילי פחמן דו-חמצני (2CO) - אחד ממזהמי האוויר התורמים לאפקט-החממה.


* ראה/י גם: זיהום-אוויר, דלק-חלופי-למכוניות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה