הסדרי נגישותבוצה
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

חומר השוקע בתהליכי הטיפול השונים בשפכים.

הבוצה מכילה פסולת רעילה והיא מטופלת באתרי סילוק פסולת מסוכנת.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה