הסדרי נגישותארסן
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

יסוד מתכתי רעיל בצבע אפור.

תרכובותיו משמשות כחומרי צבע, כמשמידי חרקים, כרעלים לעכברים ועכברושים, כמשמרי עורות ולהדפסת אריגים. רוב השימושים בארסן ובתרכובותיו נאסר בארצות המפותחות משום ארסיותם המרובה ומשום הסיכון הכרוך בפיזורם כאבקה באוויר. הרעלה חריפה מארסן עלולה להסתיים במוות.

תרכובות הארסן שימשו גם את תעשיית התרופות, אולם הוצאו ממנה לאחר שנתגלה הסיכון הרב הכרוך בייצורן. רק לאחר שיוצרו תרכובות סינתטיות של ארסן, שהן פחות ארסיות מהחומר ה"טבעי", חזר הארסן ותפס מקום חשוב בתחום הרפואה והכימותרפיה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה