הסדרי נגישותאקלים
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

מזג האוויר הכללי; סך התנאים המצויים באיזור מסוים: טמפרטורה, לחות, משקעים, רוחות.

האקלים נובע מקרינת השמש המחממת את כדור-הארץ, מתנועת כדור-הארץ ומיקומו יחסית לשמש ומזרמי המים באוקיאנוסים. ב- 5 מיליארד השנים מאז נוצר כדור-הארץ השתנה אקלימו באופן קיצוני וזאת בשל התפשטות קרחונים ונסיגתם.

האקלים הוא אחד התנאים ההכרחיים לקיום המערכות האקולוגיות שעל-פני כדור-הארץ ושינויים קטנים בו עלולים להיות בעלי השפעה מרחיקת לכת. אם תעלה הטמפרטורה הממוצעת שעל-פני כדור-הארץ - קרחונים יימסו, ימים יגאו, רצועות חוף ועמקי נהרות יכוסו במים ושטחים נרחבים יהפכו מדבריים.

* ראה גם: אפקט החממה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה