הסדרי נגישותאסון אקולוגי
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

נזק בלתי הפיך שנגרם לסביבה, תוצאה של זיהום-סביבתי בקנה מידה עצום.

אסון אקולוגי נגרם מתאונה-אקולוגית חמורה מאוד, או משורה של תקריות מצטברות הנובעות מפעולות הנעשות על-ידי האדם.

* ראה/י גם: שואה-אקולוגית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה