הסדרי נגישותאיזון
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

דוגמה להפרת האיזון בטבע: בעבר אורגן בישראל מבצע מקיף להדברת תנים, שבהם ראו נשאים עיקריים למחלת הכלבת כמו גם אחראים לנזקים כבדים בחקלאות. מבצע ההדברה הוכתר בהצלחה, אולם יחד עם התנים נעלמו גם אוכלוסיות של נמיות, שועלים וחתולי בר.

ארנבות וחוגלות, שנותרו ללא אויבים, התרבו באין מפריע ועתה היו הן הגורמים לנזקים בחקלאות. מבצע ההדברה הביא גם לריבוי נחשי הצפע, הכלול בתפריטה של הנמייה שנעלמה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה