הסדרי נגישותאטום
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

החלק הקטן ביותר של יסוד, שמייצג את תכונותיו.

כל חומר בעולם, או שהוא יסוד (כמו ברזל), או שהוא מורכב מכמה יסודות (מים, למשל, מורכבים מחמצן ומימן). יחידת המבנה של כל יסוד היא האטום.

האטום מורכב מגרעין קטן וצפוף שטעון במטען חיובי. הגרעין עטוף בענן של אלקטרונים שחגים סביבו ומטענם שלילי. מספר האלקטרונים שבאטום זהה למספר הפרוטונים (החלקיקים בעלי המטען החיובי בגרעין). בגרעין גם חלקיקים שמטענם החשמלי ניטראלי. אלה נקראים ניטרונים .

* ראה גם: אנרגיה-גרעינית, יסוד, מולקולה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה