הסדרי נגישותאזבסט
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

מחצב עמיד אש ומבודד חום וחשמל.

אפשר להפרידו לחוטים דקים או לסיבים, אותם שוזרים לחבלים, אורגים בדי אזבסט או יוצקים יחד עם מלט, טיח וכד'.

נהוג היה להוסיף סיבי אזבסט לקירות כדי לבודדם מחום או לכרוך בהם חוטי חשמל. בשנים האחרונות הולך ופוחת השימוש באזבסט משום שאבק-אזבסט פוגע בריאות ועלול לגרום לאזבסטוזיס - סוג של סרטן ריאה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה