הסדרי נגישותאוכלוסיה
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

התקבצות אורגניזמים ממין אחד בקבוצות בעלות עבר משותף או בקבוצות בהן קיימים יחסי גומלין.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה