הסדרי נגישותפלמ"ח
מחברים: חיה רגב; ד"ר אביגיל אורן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית ישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים
חזרה3

פלוגות מַחַץ. גוף צבאי שהוקם בארץ ב-1941 (מלחמת העולם השנייה) בהסכמת השלטון הבריטי במטרה להילחם בכוחות הגרמניים במקרה שיפלשו לארץ-ישראל.

הפלמ"ח הסתייע בהדרכה צבאית בריטית וכן בנשק ובתחמושת, שסופקו על-ידי הבריטים. בתום המלחמה השתלב הפלמ"ח בפעילות של ארגון "ההגנה" נגד הבריטים. במיוחד היו אנשיו פעילים בתחום ההעפלה. במסגרת הפלמ"ח התפתחה אווירה מיוחדת, שהתבססה על יחסי אחווה בין מפקדים לבין חיילים ועל ערכי ההתיישבות החקלאית. בפרוץ מלחמת השחרור פעלו יחידות הפלמ"ח בעיקר בהגנה על הדרכים ובפשיטות על מאחזי הכנופיות הערביות. עם הקמת צה"ל שולבו בתוכו יחידות הפלמ"ח. בנובמבר 1948 פורק המטה הצבאי של הפלמ"ח בשם עקרון הממלכתיות של הכוחות הצבאיים בארץ.

קראו עוד בנושא:
פלמח - פלוגות המחץ של ההגנה
סמל הפלמ"ח
יצחק שדה


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה