הסדרי נגישות
עמוד הבית > ישראל - האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה > יחידה ב: כלכלת ישראל > פרק ראשון: בין כוחות השוק לבין מעורבות ציבורית

הגדרת חשיבות הפריט
מועצת הפירות
מועצת הפירות
 

מילות המפתח: פירות, מועצת הפירות
כאן אפשר לקבל מידע על מועצת הפירות ועל פעולותיה ותמיכתה בחקלאים מאז הקמתה. בנוסף האתר נותן מידע מפורט על פירות - מידע כללי, תעודת זהות, ערכים תזונתיים, תמונות ועוד.

עץ נושאים: טכנולוגיה ומוצרים > חקלאות
רפואה וקידום הבריאות > תזונה
מדינת ישראל > כלכלה


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון שפה: עברית 

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית