הסדרי נגישות
עמוד הבית > ישראל - האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה > יחידה ג: מערכות התשתית בישראל > פרק שלישי: מערכות התחבורה והתקשורת

הגדרת חשיבות הפריט
אתר רשות שדות התעופה בישראל
אתר רשות שדות התעופה בישראל
 

מילות המפתח: תחבורה אווירית
אתר רשות שדות התעופה בישראל - על מערכת התעבורה האוירית של ישראל, תעופה וסביבה, מידע כללי על שדות תעופה, מסופי גבול ומידע על נמל התעופה בן גוריון - נתיבי נסיעה ומתקנים בנמל, שירותי טרום טיסה, מודיעין נמל התעופה ומידע נוסף.

עץ נושאים: מים ותשתיות > תחבורה


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון שפה: עברית 

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית