הסדרי נגישות
עמוד הבית > ישראל - האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה > יחידה ו: איכות הסביבה בישראל > פרק שלישי: הנחלים - נכס סביבתי

הגדרת חשיבות הפריט
רשות נחל הקישון
רשות נחל הקישון
 

מילות המפתח: זיהום נחלים ונהרות, הקישון (נחל)
מידע מקיף ומעודכן על רשות נחל הקישון ופעולותיה, גבולות רשות הנחל, חדשות הנחל, נתונים מעודכנים, ארכיון ותמונות, פעילויות הרשות וביניהן פעילות להפסקת זיהום הנחל, תכנון וביצוע, ועוד.

עץ נושאים: מים ונחלים > שיקום נחלים ומקורות מים
אקולוגיה ואיכות הסביבה > מים ונחלים
מקורות מים טבעיים > נחלים ומעיינות


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון שפה: עברית 

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית