הסדרי נגישות
עמוד הבית > ישראל - האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה > יחידה ה: מערכות הנוף בישראל > פרק ראשון: מרכיבי מערכות הנוף וקשרי-הגומלין ביניהם

הגדרת חשיבות הפריט
דיונות חול
דיונות חול
 

מילות המפתח: חולות, חולות נודדים
באתר תערוכת צילומים מרהיבה של דיונות חול. לצד התמונות, הסברים על תופעות שונות הקשורות בדיונות החול.

עץ נושאים: מדעי כדור-הארץ והיקום > גיאומורפולוגיה


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון שפה: עברית 

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית