הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > מים ותשתיות > חשמל
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתעריף החשמל הביתי בישראל ובמדינות נבחרות בעולם, 2001 (אג' לקוט"ש)תעריף החשמל הביתי בישראל ובמדינות נבחרות בעולם, 2001 (אג' לקוט"ש)

דיאגרמת עמודות המציגה את מחיר החשמל הביתי בישראל ובמדינות נוספות בעולם. מחיר החשמל בישראל גבוה מזה שבהודו, באוסטרליה, בארה"ב ובקנדה, ונמוך מזה שבבריטניה, הולנד, יפן ואיטליה.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה תשתיות בישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: תעריף החשמל הביתי בישראל ובמדינות נבחרות בעולם, 2001 (אג' לקוט"ש)
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית