הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהיכל
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


"היכל" הוא כינוי לבית כנסת מסוג חדש, שהונהג על ידי הרפורמים בגרמניה, והיה שונה מבית הכנסת המסורתי.

מבחינה חיצונית עוצב מבנה ה"היכל" בדומה למבנה של כנסייה. היהודים שהתכנסו בו התפללו בשפה הגרמנית, וכך יכלו להבין את תוכן התפילה. גם נוסח התפילות שוּנה, ומהנוסח המקורי הושמטו התפילות המביעות תקווה לשיבה לציון ולביאת המשיח. כמו כן, הונהגה בו שירת מקהלה שלוּותה בנגינת עוגב.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: היכל
שם  הספר: מסע אל העבר : עולם מודרני נולד, המאה ה-19
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ג 2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית