הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתדוהם, וילהלם (1751-1821)
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


פקיד בכיר בפרוסיה, ידיד של משה מנדלסון, אשר לחם למען האמנציפציה של יהודי גרמניה. היה אחד המשתתפים המרכזיים בדיון הציבורי שהתנהל בגרמניה בשאלת מעמדם של היהודים במדינה לקראת סוף המאה ה-18.

בשנת 1781 פנה בספר אל אנשי שלטון בפרוסיה ובמדינות גרמניה האחרות, ודרש להעניק ליהודים זכויות אזרח. הוא סבר כי כך יהפכו היהודים לאנשים מועילים יותר למדינה. בהתאם לשיטתו, תבע לשלב את היהודים בחיי הכלכלה של המדינה – בחקלאות, באמנויות ובמדע, אך לא הציע לשלבם במשׂרות בשירות המדינה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: דוהם, וילהלם (1751-1821)
שם  הספר: מסע אל העבר : עולם מודרני נולד, המאה ה-19
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ג 2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית