הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתחוכמת ישראל
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


קבוצה של חוקרים יהודים שערכו מחקרים בתחום מדעי היהדות: היסטוריה של עם ישראל, ספרות עברית, לשון עברית ומקרא.

הקבוצה קמה במחצית השנייה של המאה ה-19 בהשפעת תנועת הרפורמה. חברי הקבוצה טענו כי המחקר ההיסטורי של תרבות ישראל, בה ראו חלק מן התרבות האנושית, יסייע ליהודים להכיר את עברם, להגדיר את מאפייני היהדות בתקופה המודרנית ולבחון את זהותם. כמו כן, ההגדרה המחודשת תסייע גם לסביבה הנוצרית להכיר את היהדות ואת היהודים ולהעריכם, ובכך תתרום לקידום האמנציפציה ולהעמקת ההשתלבות של היהודים בסביבתם.

למידע נוסף:
חכמת ישראל


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: חוכמת ישראל
שם  הספר: מסע אל העבר : עולם מודרני נולד, המאה ה-19
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ג 2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית