הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתפרלמנט
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


מקור השם במילה parler, שפירושה בצרפתית - לדבֵּר. הפרלמנט הוא המוסד המחוקק העליון במדינה.

מבנה הפרלמנט היה שונה ממדינה למדינה ולדוגמה, בבריטניה, כלל הפרלמנט שני בתים: הבית העליון והבית התחתון. הבית העליון נקרא גם "בית הלורדים" (House of Lords), וחבריו נמנו עם האצולה הגבוהה ועם ראשי הכנסייה, ומוּנוּ בידי המלך. בבית התחתון, שנקרא גם "בית הנבחרים" (House of Cmmons), ישבו נבחרי ציבור, רובם מאצולת הקרקעות האמידה ועשירים תושבי הערים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: פרלמנט
שם  הספר: מסע אל העבר : עולם מודרני נולד, המאה ה-19
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ג 2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית