הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתגזירת הקנטוניסטים, פקודת הגיוס, 1827
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


פקודה שפרסם הצאר ניקולאי הראשון בשנת 1827, המחייבת את הצעירים היהודים להתגייס לצבא.

הפקודה אוסרת על היהודים להמיר את שירותם הצבאי בכופר כספי כפי שהיה אפשרי לפני פרסום הצו. השירות הצבאי ברוסיה נמשך 25 שנה, אולם על היהודים נכפו יותר שנות שירות צבאי, ואפשר היה לגייסם החל מגיל 12 כדי להכשירם לשירות מגיל צעיר. הילדים שגויסו רוכזו במחנות צבא מיוחדים, ושם, באימונים קשים ובמשמעת נוקשה, הוכשרו לחיי הצבא. הצאר גם קיווה שניתוק הילדים ממשפחותיהם מגיל צעיר יזרז את התנצרותם והיטמעותם בחברה הרוסית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: גזירת הקנטוניסטים, פקודת הגיוס, 1827
שם  הספר: מסע אל העבר : עולם מודרני נולד, המאה ה-19
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ג 2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית