הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתעידן ההמונים
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


כינוי של העידן המודרני. הכוונה לשילוב ההמונים – איכרים, פועלים, נשים – כגורם משפיע על החיים המדיניים והציבוריים לצד בני המעמדות הגבוהים.

הדבר התבטא בהרחבת תהליכי הדמוקרטיזציה – הרחבת זכות הבחירה לגברים והענקה הדרגתית של זכות בחירה לנשים, בהקמת מערכות חינוך ציבוריות, בגידול במספר העיתונים וכתבי העת ובתפוצתם בקרב ציבור רחב ומגוון ובהגברת ההשפעה של דעת הקהל במדינה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: עידן ההמונים
שם  הספר: מסע אל העבר : עולם מודרני נולד, המאה ה-19
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ג 2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית