הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתלווינזון, ר' יצחק בר, ריב"ל (1788-1860)
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


סופר עברי, נחשב לאבי ההשכלה היהודית ברוסיה.

חיבר את הספר "תעודה בישראל" ובו הציע שינויים בחינוך היהודי, אשר יכלול בנוסף ללימודי יהדות גם לימודים כלליים, חינוך לעבודת האדמה, עבודת כפיים, ולימוד השפה המדוברת במדינה. ריב"ל האמין ששינויים כאלה יתרמו לפתרון המצוקה והבעיות של יהודי רוסיה ויסייעו להשתלבותם בקרב העם הרוסי. כדי לשכנע את הציבור היהודי לאמץ את דרכו, ליקט ריב"ל מדברי חכמי ישראל שתמכו בגישתו החינוכית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: לווינזון, ר' יצחק בר, ריב"ל (1788-1860)
שם  הספר: מסע אל העבר : עולם מודרני נולד, המאה ה-19
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ג 2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית