הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבורגנות
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


מקור המילה הוא במילה הלטינית בּוּרג, שפירושה – עיר. הבורגנים הם יושבי העיר.

בעקבות המהפכה התעשייתית נוצרו בחברה שני מעמדות עיקריים: בורגנות ופרולטריון. בני מעמד הבורגנות עסקו בעיסוקים עירוניים מגוּונים: היו בהם בעלי מפעלים, בנקאים, סוחרים, וגם בעלי מקצועות חופשיים: מהנדסים, רופאים, מדענים, מורים, עיתונאים, וכן בעלי מלאכה. מעמד הבורגנות מתאפיין בפערים חברתיים, כלכליים ותרבותיים גדולים בין חבריו.
מקובל לחלק את מעמד הבורגנות לשלוש קבוצות: בורגנות גבוהה, בעלי מקצועות חופשיים, וזעֵיר בורגנים (הבורגנות הנמוכה).

קראו עוד:
דמותה של חברה בתהליך תיעוש


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: בורגנות
שם  הספר: מסע אל העבר : עולם מודרני נולד, המאה ה-19
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ג 2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית