הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאביב העמים (1848 – 1849)
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


אביב העמים הוא כינוי למאבק לחירות שגילויו שורת מהפכות בכמה ממדינות אירופה בשנים 1848-1849. המהפכות הונהגו על ידי מהפכנים ליבֶּרלים נגד השמרנות שאיפיינה את התקופה שלאחר ימי נפוליאון.

רוב המהפכות היו מהפכות לאומיות שמטרתן השגת עצמאות מדינית, אך חלקן - מהפכות פוליטיות וחברתיות. במהפכות אלה לקחו חלק אזרחים רבים ואמנם בתקופה זו עלה כוחם וגברה מעורבותם בחיי המדינה. רוב מהפכות אביב העמים דוכאו בתוך חודשים ספורים, אך עקרונות החירות והשוויון שהלוחמים דגלו בהם חיזקו וביססו את הליברליזם ואת התנועות הלאומיות בקרב עמי אירופה גם בשנים הבאות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: אביב העמים (1848 – 1849)
שם  הספר: מסע אל העבר : עולם מודרני נולד, המאה ה-19
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ג 2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית